Vstup do aplikace

Uživatelské jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo

Informace o portále

Tento portál je určen zákazníkům společnosti Lumius, spol. s r.o. Nabízí Vám online přístup k údajům týkajicích se Vašich odběrných míst elektrické energie nebo zemního plynu.

Uživatelsky příjemné grafické prostředí a zároveň velmi jednoduché ovládání umožňuje zákazníkovi sledovat a analyzovat skutečně naměřený odběrový diagram v tabulkové i grafické podobě s možností exportu dat. Poskytne Vám přehlednou evidenci všech, námi vystavených, faktur a příloh souvisejících s odběrným místem s možností jejich stažení, můžete zde sjednávat měsíční rezervovanou kapacitu distribuční sítě.

Vše je nastaveno tak, aby měl každý uživatel přístup pouze k datům, která je oprávněn sledovat.